หน้าแรก / รายละเอียด การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรร / ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบสมัคร

กรุณากรอกอีเมล์ที่ใช้ในการสมัคร:

ช่องทางการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบสมัครจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุ หากลืมอีเมล์ที่ใช้ในการสมัครกรุณาติดต่อ สคร. โทร. 0-2298-5880-7 ต่อ 2115-2117 ในวันและเวลาราชการ และในกรณีที่ท่านพบปัญหาการใช้งานระบบนอกวันและเวลาราชการให้ติดต่อได้ที่ โทร. 082-635-9456 หรือ 091-739-2281 หรืออีเมล์มาได้ที่ dp@sepo.go.th