1. ผู้สมัครต้อง “ยืนยันการส่งใบสมัคร” จึงจะถือว่าทำการสมัครเสร็จสมบูรณ์
2. ระบบไม่รองรับการทำงานบน smart phone หรือ Tablet
** ระบบไม่รองรับการทำงานบน Smart phone หรือ Tablet
** เพื่อการทำงานและแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้บราวเซอร์และระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้
1. Google Chrome Version 89
2. Microsoft Window 7, 8, 8.1 และ 10
3. ระบบการสมัครจะเปิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึง 15 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

โทร. 0-2298-5880-7 ต่อ 2113-2117 ในวันและเวลาราชการ
และในกรณีที่ท่านพบปัญหาการใช้งานระบบนอกวันและเวลาราชการให้ติดต่อที่ โทร 091-739-2281
ท่านสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่อีเมล์ dp@sepo.go.th
สามารถดาวน์โหลด ประกาศการรับสมัคร